Prawo spółek handlowych

  • tworzenie i likwidacja spółek
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym przed sądami powszechnymi
  • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), oraz przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS
  • przekształcanie i łączenie spółek
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji
  • reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu mediacyjny