Prawo karne

  • obrona osób tymczasowo aresztowanych i zatrzymanych
  • obrona na każdym etapie postępowania karnego, karno-skarbowego, w sprawach o wykroczenia,
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego, postępowania karnego i wykonawczego
  • reprezentacja pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego
  • obrona w sprawach o odroczenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary
  • obrona w sprawach o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienie z odbycia reszty kary
  • obrona w sprawach o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego