Prawo rodzinne

  • związane z rozstrzygnięciem o istotnych sprawach rodziny
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
  • podział majątku wspólnego
  • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa
  • z zakresu władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • o alimenty