Prawo cywilne – rozwody

 • o rozwód i separację
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • o zapłatę
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku komunikacyjnego/ przy pracy
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy
 • o zasiedzenie 
 • wynikające z zarządu rzeczą wspólną
 • o zniesienie współwłasności 
 • związane z ochroną własności
 • o ustanowienie i zniesienie służebności (np. służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu)
 • wynikające z postępowania wieczystoksięgowego
 • o naruszenie posiadania
 • o ochronę dóbr osobistych
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków 
stron stosunków umownych o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zachowek