Informacje dla Klienta

Pierwszym krokiem do nawiązania współpracy z Kancelarią Adwokacką adwokata Pawła Tarasiuka w Lublinie jest umówienie się na bezpłatne spotkanie inauguracyjne.

Ideą spotkania inauguracyjnego jest zapewnienie możliwości wstępnego zaprezentowania problemu i uzyskania informacji o wysokości wynagrodzenia za udzieloną poradę prawną lub spodziewanego honorarium związanego z prowadzeniem sprawy.

Spotkania inauguracyjne odbywają się za pomocą środków komunikowania się na odległość lub w siedzibie Kancelarii Adwokackiej adwokata Pawła Tarasiuka w Lublinie przy ul. 3 Maja 20/4, 20-078 Lublin. Czas trwania spotkania inauguracyjnego wynosi do 10 minut.

W celu umówienia się na spotkanie inauguracyjne zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub do wypełnienia formularza, zwięzłe opisanie sprawy i wysłanie zapytania.

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Tarasiuka w Lublinie postara się udzielić odpowiedzi w możliwie najbliższym terminie.

WAŻNE: W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Tarasiuka w Lublinie nie udziela bezpłatnych porad prawnych.


Kontakt

Kolejnym krokiem do nawiązania współpracy z Kancelarią Adwokacką adwokata Pawła Tarasiuka w Lublinie jest umówienie się na konsultację prawną, podczas której uzyskujecie Państwo rzetelną poradę i merytoryczną informację o sposobach rozwikłania danego problemu.

Konsultacje prawne odbywają się w siedzibie Kancelarii Adwokackiej adwokata Pawła Tarasiuka w Lublinie przy ul. 3 Maja 20/4, 20-078 Lublin lub on-line za pomocą środków komunikowania się na odległość.


Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Tarasiuka w Lublinie zajmuje się również reprezentacją osób fizycznych i prawnych w sądach, urzędach i instytucjach, a także obroną osób fizycznych w postępowaniu karnym, karno-skarbowym, wykonawczym i w sprawach o wykroczenia. Powierzenie sprawy poprzedzone jest każdorazowo wnikliwą rozmową z adwokatem, który już na wstępnym etapie współpracy postara się ustalić strategię rozwikłania danej sprawy.