Małgorzata Miączewska - Łopucka

Małgorzata Miączewska - Łopucka
ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie, nr wpisu 907. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie handlowym, oraz w bieżącej i stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
 

Agnieszka Pasieczna - Kołszut

Agnieszka Pasieczna - Kołszut
ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie, nr wpisu 908. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz w prawie karnym.
 

Sławomir Sokołowski

Sławomir Sokołowski
ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie, nr wpisu 919. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, prawie handlowym, oraz w bieżącej i stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
 

Paweł Tarasiuk

Paweł Tarasiuk
ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie, nr wpisu 915. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, w tym karnym skarbowym, prawie administracyjnym, oraz w bieżącej i stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
 

Iwona Papka

Iwona Papka
APLIKANT ADWOKACKI III ROKU

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie, nr wpisu 1003.
 

Natalia Biardzka

Natalia Biardzka
APLIKANT ADWOKACKI II ROKU

Absolwentka filologii polskiej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie pod nr wpisu 1095

Kancelarie Adwokackie Chopina 24/5

+48 81 533 33 05

ul. Fryderyka Chopina 24/520-023 Lublin

Małgorzata Miączewska - Łopucka

+48 509 890 030

mmiaczewska@adwokat-lublin.pl


Agnieszka Pasieczna - Kołszut

+48 781 043 344

apasieczna@adwokat-lublin.pl